Tražilica

Vrijeme pripreme:

Težina pripreme:

VIDEO RECEPT

Po kategoriji:

Po nazivu:

Impressum

SPAR HRVATSKA d.o.o.

Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Matični broj: 01527100

OIB: 46108893754

SPAR Hrvatska d.o.o. je upisan u sudski registar 13.11.2000. kod Trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080371185.

Transakcijski računi:
Raiffeisenbank d.d., Petrinjska 59, Zagreb, br. rač.: 2484008-1102869673
HVB Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, br. rač.: 2330003-1100204030

Iznos temeljnog kapitala uplaćenog u cijelosti: 1.053.000.000,00 kn

Zastupan po predsjedniku Uprave Helmutu Antonu Fenzlu i članu Uprave Danijelu Vidišu.

 

OPĆA PRAVILA

Sadržaj na ovoj stranici je na raspolaganju svim posjetiteljima pod uvjetima određenim ovim odredbama.

Zabranjeno je svako objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, prenošenje, publiciranje i distribuiranje sadržaja ili dijela sadržaja ove stranice, kao i bilo koji način korištenja prikazanih sadržaja u komercijalne svrhe.

Korištenjem ove web stranice prihvaćate sva navedena pravila i uvjete korištenja, te Vas stoga molimo da iste poštujete u cijelosti. Svako postupanje protivno zakonu i ovim odredbama, podliježe odgovornosti.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Društvo SPAR Hrvatska d.o.o. u cijelosti brine o zaštiti Vaše privatnosti sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine 103/2003; 118/2006; 41/2008; 130/2011 i 106/2012. ).

Ove stranice koristiti ćemo i za odgovore na Vaše upite dostavljene putem e-maila. Budući da će Vaš e-mail sadržavati podatke, te ćemo podatke koristiti isključivo za naše potrebe kako bismo Vas mogli kontaktirati.

Isto tako, ove stranice koristit će se i u svrhu provođenja nagradnih igara. Osobni podaci dobiveni u ove svrhe korisiti će se isključivo radi realiziranja određene nagradne igre te u svrhu slanja reklamnog materijala od strane SPAR Hrvatska d.o.o. poštom ili e-mailom. Taj pristanak možete u svako vrijeme opozvati (putem pošte ili e-maila).

Svi prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u svrhu navedenu na ovim stranicama. SPAR Hrvatska d.o.o. prikupljene podatke ne prodaje, ne iznajmljuje, ne zamjenjuje niti na bilo koji drugi način ustupa trećim osobama, osim ako je to propisano zakonom ili sudskom odlukom ili ako je to potrebno u svrhu zaštite javnosti ili korisnika ove stranice.

AUTORSKA PRAVA

Ukoliko nije drugačije navedeno, autorsko pravo na sve dokumente (slike, ilustracije, tekstovi, animacije itd) te s tim u svezi upotrijebljene materijale, ima isključivo SPAR Hrvatska d.o.o. Što se tiče svih prava (npr. vlasništvo, industrijska prava, autorsko pravo), nikome nije ustupljena licenca odnosno neko drugo pravo. Svako iskorištavanje bez suglasnosti SPAR Hrvatska d.o.o. nije dopušteno i kažnjivo je. To posebice vrijedi za umnožavanje, mikrosnimanje i pohranjivanje te obradu u elektroničkom sistemu (Internet, intranet, CD-ROM, CD-i itd.). Korištenje znakova (npr. marke, logo) izričito je zabranjena, bez obzira na postojanje simbola ® ili ™. Ova odredba vrijedi i za software, koji se mogu skinuti ili koristiti direktno ili indirektno sa stranice SPAR Hrvatska d.o.o. Ukoliko se preko hyperlinka može pristupiti na software treće osobe, vrijedi pravilo trećeg i isto se mora poštovati. Svaki posjetitelj ove web stranice koji daje informacije na raspolaganje, suglasan je da SPAR Hrvatska d.o.o. ima neograničeno pravo na te informacije i da ih može koristiti na način koji želi. Informacija koju je posjetitelj dao na raspolaganje, ne podliježe tajnosti.

SIGURNOST PODATAKA

SPAR Hrvatska d.o.o. nastoji osigurati točnost podataka i informacija na ovoj stranici, te je isključena bilo kakva odgovornost za aktualnost, potpunost ili ispravnost prikazanih informacija i sadržaja.

SPAR Hrvatska d.o.o. ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati posjetitelju ove stranice zbog pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Svi korisnici koriste podatke i sadržaj ove stranice na vlastitu odgovornost.

PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

SPAR Hrvatska d.o.o. pridržava pravo promjene ovih uvjeta korištenja u svakom trenutku i bez prethodne najave. Izvršene promjene stupaju na snagu danom objave.

SUDSKA NADLEŽNOST

Za primjenu i tumačenje pravnih propisa koji se odnose na korištenje ove web stranice, te svih na njoj objavljenih materijala, mjerodavno je hrvatsko pravo, a stvarno i mjesno je nadležan sud u Zagrebu.